dərinlik

dərinlik
is.
1. Bir şeyin, üzərindən ta dibinə, yaxud aşağıya doğru gedən istiqamətdəki nöqtəsinə qədər olan məsafə. Quyunun dərinliyi 10 metrdir. – Həbib şumun dərinliyini yoxlayır, Mədəd Həbibin dediklərini bloknotuna qeyd edirdi. Ə. Vəl.. Bu xəndək bir kilometr uzunluğu, qırx metr eni, otuz metr dərinliyi olan nəhəng bir dərədən ibarətdir. Ə. S.. // Dərin şeyin halı. Dənizin dərinliyi. Gölün dərinliyi. Bu dərənin dərinliyi adamı qorxudur. // Dərin qat, təbəqə mənasında.
2. Çox uzaqlıq, çox yüksəklik (intəhasızlıq) mənasında. Hava yerin üzündə dəryada su duran kimi durubdur. Bu hava dəryasının dərinliyi 7-8 verstdən ziyadədir. H. Z.. Çamırlı yerdən qalxan buxar dibsiz fəzanın dərinliklərinə uçub getdi. M. Hüs.. // İç, uzaq tərəflər, içərilər. Rüstəm xeyli zaman çovğunla əlləşə-əlləşə meşənin dərinliyinə girdi. S. R..
3. məc. «Qəlbinin», «ürəyinin» və s. sözlərlə – bir şəxsin daxili duyğuları, hissiyyatı, təəssüratı haqqında. Uşaqlıqdan qəlbimin dərinliklərində iz salmış yekrəng olmayan o qiymətli və silinməz xatirələr!. . A. Ş.. Şair ən inadkar bir çocuq kimi; Endi xəyalının dərinliyinə. . . S. V..
4. məc. Ciddilik, dərin mənalılıq, dərin məzmunluluq. Fikrin dərinliyi. Əsərin məzmunca dərinliyi. – Dərinlik çox gözəldir; sadə olarsa; Nə çıxar o şeirdən, başımı yorsa? M. Müş..
◊ Dərinlik nasosu tex. – dərin neft quyularından neft çıxaran nasosların xüsusi növü. Hazırda neft quyulardan üç üsulla çıxarılır; fontan, dərinlik nasosu, kompressor. M. Məmmədli. Dərinlik nasosu ilə istismar zamanı bir çox hallarda quyuların təmizlənməsini təxirə salmaq mümkün olmur.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sərinlik — is. 1. Sərin hava. Sərinlik düşmək. – Bir az əvvəl yağmış yağışdan sonra havada sərinlik və rütubət hiss olunurdu. T. Ş. S.. Dənizdən əsən xəfif meh fəhlə qəsəbəsinə xoş bir sərinlik gətirirdi. M. Hüs.. 2. Sərin yer. Sərinlikdə oturmaq. – . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərş — I (Naxçıvan, Ordubad, Şərur, Zərdab) döşəmə. – Fərş simetdən, torpaxdan, taxdadan olur (Naxçıvan) II (Qazax, Zərdab) tavan III (Ağdam, Bərdə, Naxçıvan, Ordubad) döşəməyə salınan xalça, palaz; böyük palaz. – Fərşi biz yunnan, irəngli ifdən… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bürudət — ə. soyuqluq, sərinlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bətn — ə. 1) qarın; 2) sirr; 3) m. dərinlik, məna; 4) m. soy, nəsil …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • im’an — ə. 1) diqqət, diqqətlilik; 2) m. dərinlik, ciddilik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • jərfa — f. dərinlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qə’r — ə. 1) dib, dərinlik; 2) m. cam, parç …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ümq — ə. dərinlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ümqən — ə. dərinlikcə, dərinlik baxımından …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • batqınlıq — is. Çökək və batmış şeyin halı; çökəklik, batıqlıq. // Çuxurluq, dərinlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”